กลับ

ห้อง Grand Deluxe เตียงเดี่ยว

  • ห้อง Grand Deluxe เตียงเดี่ยว

    • 1,500 บาท

    • 900 บาท

  • ผู้ใหญ่สูงสุด 2 คน
  • ห้องพักสูงสุดได้ 3 คน (ผู้ใหญ่+เด็ก)
  • จอง